3 klatkowy budynek wielorodzinny wraz z towarzyszącym pawilonem handlowo-usługowym.


...............................................................................
Zespół zabudowy wielorodzinnej
miejsce: Wysoka, gmina Kobierzyce
pow: 2890 m2
realizacja: w budowie
klient: COMEX DEWELOPERSTWO
zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy