W podwrocławskim Zakrzowie czerpiąc z regionalnej tradycji zaprojektowaliśmy prosty dom jednorodzinny. Nawiązując do lokalnej formy zabudowy oraz wytycznych konserwatorskich udało nam się prostymi środkami stworzyć nowoczesny dom jednorodzinny, jednocześnie rozwiązać problem niekorzystnej orientacji działki.............................................................
Dom jednorodziny
miejsce: Zakrzów pod Wrocławiem
pow: 180 m2
realizacja: budowa trwa
klient: prywatny
zakres prac: projekt budowlany