III nagroda w konkursie na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zawierciu.
Budynki zostały zaprojektowane na terenie zabytkowego układu urbanistycznego osiedla robotniczego TAZ. Surowy charakter istniejącej zabudowy robotniczej, formę budynków udało nam się zinterpretować na nowo i mimo ściśle określonych przez zamawiającego parametrów zabudowy tchnąć ducha współczesności i stworzyć początek lepszej tkanki miejskiej dla przyszłych mieszkańców osiedla oraz okolicy.


............................................................
III nagroda w konkursie
autorzy: Agnieszka Zając, Artur Toboła, Katarzyna Kałuża
miejsce: Szczecin
pow: 1100 m2 (rozbudowa)
realizacja: 2010
organizator: Urząd Miasta Szczecin