Nasza praca otrzymała III miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul.Małopolskiej 22 w Szczecinie. Jury doceniło ciekawe rozwiązania przy użyciu prostych i skromnych środków oraz utworzenie jednorodnej całości z nowoprojektowanej hali sportowej w połączeniu z zewnętrznym boiskiem szkolnym. Do konkursu przystąpiło 51 zespołów i tym bardziej cieszy nagroda. Gdybyśmy zajeli I miejsce w 100% procentach zgadzilibyśmy się z uzasadnieniem Jury.
............................................................
III nagroda w konkursie
autorzy: Agnieszka Zając, Artur Toboła, Szymon Stasiak
miejsce: Szczecin
pow: 1100 m2 (rozbudowa)
realizacja: 2010
organizator: Urząd Miasta Szczecin