Projekt dworca autobusowego gdzie oprócz poprawy obsługi pasażerów, stworzyliśmy nową przestrzeń porządkującą ten fragment miasta. Przesuwając budynek dworca w głąb działki uzyskaliśmy plac przeddworcowy i rozdzielenie strefy dostępnej dla pieszych od przestrzeni manewrowej dla autobusów. Sercem założenia jest centralnie położony budynek dworcowy z 4 zatokami autobusowymi w układzie zębatym. Perony umieszczono czytelnie, jeden za drugiem wzdłuż jednokierunkowej drogi dojazdowej, do której równolegle zaprojektowano pas manewrowy dla autobusów.
Do konkursy zostało zgłoszonych 41 prac.
............................................................
I nagroda w konkursie
autorzy: Agnieszka Zając, Artur Toboła
miejsce: Piekary Śląskie
pow: 800 m2 (zadaszenie) 200m2 (pawilon)
rok: 2014
organizator: Gmina Piekary Śląskie