Koncepcja architektoniczna budynku biurowego wraz z laboratoriami oraz pomieszczeniami produkcyjnymi.










............................................................
autorzy: Artur Toboła, Agnieszka Zając
miejsce: Wrocław
pow: 1439 m2
realizacja: -
zakres: koncepcja
klient: Technopomiar Sp. z o.o.